Home

Inget lönesamtal

Däremot har du inte haft lönesamtal och inte erhållit eventuella löneökningar enligt kollektivavtalet. Det är däremot inte ett avtalsbrott mot dig utan ett brott mot kollektivavtalet. För brott mot kollektivavtalet kan det utgå skadestånd enligt 54-55 § medbestämmandelagen. Bestämmelser om att väcka talan i arbetsrättsliga. Visst ska man ha lönesamtal vid individuell lönesättning? Det behövdes dock inte, enligt min rektor och chef. Jag antog då att jag och min kollega skulle få samma lön eftersom vi har likvärdiga arbets­uppgifter, men hon fick 300 kronor mer än jag år 2006. Först efter kontakt med facket tilläts jag ha ett samtal med rektorn

Det finns också saker man enligt Pia Bäckström inte bör ta upp i ett lönesamtal. Detta ska du inte göra: Det kan vara klokt att nämna att andra företag har visat intresse för dig. Men hota inte med att sluta om du inte verkligen är beredd att göra det. Att hota utan grund kan man bara göra en gång. Ta inte upp din privatekonomi Det är ingen större skillnad mellan en individuell löneförhandling och ett lönesamtal . Båda syftar till att bestämma din löneökning. Den största skillnaden ligger i att lönesamtalet ofta är en rättighet du har genom att den finns i ett avtal, medan löneförhandling bara sker om din arbetsgivare går med på det

Om man inte får lönesamtal, ska då inte pengarna ­del­as lika? Undrande inom vården. Vi har fått våra nya löner, men på årsmötet framkom att verksamhetschef­en kan fördela även om hon inte haft lönesamtal med oss anställda. Vi har haft medarbetarsamtal, men inte lönesamtal Att hålla lönesamtal som chef kan kännas både svettigt och skrämmande. Men det behöver inte vara så dramatiskt - bara du förbereder dig och dina medarbetare på rätt sätt. Här guidar vi dig igenom de nödvändiga stegen och ger konkreta tips för hur du lägger upp lönesamtalet så att det går som en dans på rosor. Minus taggarna Ett lönesamtal är ett gyllene tillfälle att lyfta fram prestationer och hur du har bidragit till företagets mål. Men att prata om pengar och bedrifter är inte alltid lätt. Genom att undvika några vanliga misstag kan du lyckas bättre med samtalet

Vad kan jag göra om jag inte fått mitt lönesamtal och

Ett bra lönesamtal är inte enbart till­bakablickande. Lika viktigt är att man diskuterar vad medarbetaren kan göra för att påverka sin framtida lön. I samband med denna diskussion är det naturligt att även tala om medarbetarens behov av kompetensutveckling samt företagets möjligheter att bidra till denna Som många andra medlemmar har du säkert haft ditt lönesamtal och sannolikt även fått veta vad din nya lön kommer bli. Men hur gick det egentligen? Om du inte är nöjd så finns det saker du kan göra inför nästa årsrevision. Här listar STs lönerådgivare några av sina bästa tips Inte heller lönesamtal är någon lagstadgad rättighet, vilket innebär att man inte är garanterad varken lönesamtal eller årlig lönerevision enligt lag. Kollektivavtal Många arbetsgivare i Sverige har kollektivavtal. I kollektivavtalen regleras ofta lönenivåer och rätt till lönerevision samt årliga lönesamtal Då är det ett vanligt lönesamtal du har med din chef. Arbetar du inom en myndighet, ett affärsverk, på universitet/högskola eller i en statsunderstödd stiftelse kan bägge modellerna vara aktuella. Hör med ditt lokala fack vad som gäller. Om ni inte är överen Lönesamtal med medarbetare. Om ni haft en kontinuerlig dialog kring mål och lönekriterier under året, så ska samtalet inte behöva innehålla några överraskningar för någon av er. Har du inget underlag att utgå ifrån kan du hålla två olika samtal

Om du inte har en utvecklingsplan än är det en sak att ta upp på nästa utvecklingssamtal. Om du till exempel gått en utbildning eller fått nya arbetsuppgifter under året kan det vara läge för ett nytt lönesamtal. Kommunal kan stötta dig i detta. Tänk på att alla kompetenser inte behöver finnas på papper Chef - glöm inte ditt eget lönesamtal. Som chef är du van att hålla lönesamtal med dina medarbetare och vet hur du ska förbereda dig. Men hur preppar du inför ditt eget lönesamtal med din chef? Visions chefs- och ledarskapsstrateg Jonas Karlsson delar med sig av några tips inför lönesamtalet. 2021-02-0 Vad är ett lönesamtal? Svar: Ett lönesamtal är ett samtal som förs mellan chef och anställd om målen i arbetet, resultaten och det ska ha koppling till den egna lönen.. Men nämns ordet lönesamtal i avtalet? Svar: Nej, i avtalstexter och protokollsanteckningar används begreppen dialog och samtal. Resultat- och utvecklingssamtal (kan ha lite olika namn) är väl inte samma sak som. Lönesamtal. 5 februari, 2021 / HerrIGMR / 37 kommentarer. Så var det dags för lönesamtal igen på Mid Size Corp. Ltd. Föremål för samtalet var undertecknad och som underlag fanns mina enastående prestationer under året. Vi hade ingen löneförhandling i vår p.g.a. covid men nu var det dags

Har chefen rätt att neka lönesamtal? - Kommunalarbetare

- Får man ingen motivering till den dåliga löneutvecklingen och inte heller förslag till åtgärder ska man begära ett förstärkt lönesamtal för att reda ut oklarheterna, säger han. I förhandlingsdelegationen som tryckt på för att ge medlemmarna rätt till förstärkt lönesamtal har man diskuterat vad det kommer att innebära för akademikerföreningarna Undvik fällorna inför lönesamtalet. Nya siffror från Ledarna visar att många chefer inte hade ett lönesamtal under 2020. Positivt är ändå att 70 procent av dem som faktiskt genomförde sitt lönesamtal upplever att löneutvecklingen är tydligt kopplad till ansvar, kompetens och prestation. Lämna lönesamtalet med ett leende Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling. Ett favorittema i media när det är dags för lönerevision är Så förhandlar du upp din lön - tips och tricks. Men det är inte medarbetarens förhandlingsförmåga som avgör lönehöjningen. Det handlar om att bedöma arbetsresultatet under hela året - inte vad som händer under.

Ett lönesamtal kan var antingen att du får information om din nya lön eller en förhandling mellan dig och din arbetsgivare. Rättigheter i all ära, det är ändå så att arbetsgivaren bestämmer. Det du kan bestämma över är om du vill jobba kvar eller inte. Vad lönerevision är kan du googla Boka inte in för många lönesamtal på en dag. Det ska löna sig att kämpa. När det är dags för lönerevision är det viktigt att våga lyfta fram individer. I alla företag finns det medarbetare som sticker ut, presterar bra och är villiga att göra det lilla extra

Det ska du (inte) ta upp på lönesamtale

Chefs webbkurs om lönesättning och lönesamtal passar dig som: Tycker lönesamtal är något jobbigt och vill lära dig se fram emot dem. Du genomför kursen i din egen takt - när, hur och på vilken enhet du vill. Spara viktiga delar av kursen till din personliga kunskapsbank och du kan även pausa kursen och återkomma senare Blanda inte in din privata ekonomi Argument som, Vi har ju köpt en ny villa, vi får barn i november, Jag har studielån att betala av kan du slopa direkt vid ett lönesamtal. Ditt privatliv är inte, och kommer aldrig att vara ett rimligt argument för din lönesättning. Använd inte kollegors lön som ett argumen Är inte medlem i facket och önskar därför eget lönesamtal, hur går jag tillväga? SVAR: Det finns ingen lagstadgad rätt till årliga lönesamtal, detta är något som regleras i kollektivavtal. Vissa fackförbund har inte indivduella lönesamtal i sina avtal, utan allt förhandlas kollektivt Det framgår visserligen inte att det finns något kollektivavtal på din arbetsplats, men om det gör det, och alla andra på företaget har rätt till ett lönesamtal som du själv skriver, så ska även du ha den rätten, även om du inte själv är fackligt ansluten (AD 1977:49)

Sätta lön Archives | Chef

Lönesamtal och löneförhandling Unione

 1. Ditt eget lönesamtal som chef är ett samtal där du och din chef får en gemensam bild av dina prestationer. Lönesamtalet ska inte innehålla några överraskningar, utan bekräfta det ni redan vet om hur du bidrar till verksamheten. Bedömningen i lönesamtalet ska vara relaterad till dina mål
 2. 1. Boka lönesamtal med din chef. Hur banalt detta tips än låter så är det effektivt. För det är inte ovanligt att man som medarbetare går runt och är missnöjd med sin lön - utan att ta upp det med arbetsgivaren! Ett lönesamtal är förvisso ingen garanti för bättre lön, men utan ett samtal får du definitivt inte mer betalt
 3. Om din arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal har du ofta rätt till ett årligt lönesamtal. Den här rätten är dock inte lagstadgad utan bestäms i kollektivavtalet. Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats har du ingen allmän rätt till lönesamtal eller lönerevision utan måste själv ta upp frågan med din chef
 4. Lönesamtalet bör ske med den lönesättande chefen. Om den chef du har lönesamtal med inte har mandat att sätta din lön, kan du betrakta hen som ambassadör för dig inför högre lönesättande chef. Individuell lönesättning. Lönesamtalet är inte bara formalia
 5. Enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) 16 § ska du inte missgynnas på grund av att du är föräldraledig. Det gäller alla anställningsfrågor, även lönesamtalet. Du får inte halka efter dina kollegor i löneutvecklingen. Med andra ord har du samma rätt till lönesamtal som du skulle haft om du arbetade
 6. Fokusera inte för mycket på alla andra i ditt lönesamtal dock. Då låter du som en grinig barnunge snarare än en proffessionell yrkesman/kvinna. Säg ungefär det som du sagt i tråden: att du numera tar mycket mer ansvar, har fler arbetsuppgifter, jobbar mer beodrad övertid etc än vad du gjorde när din lön sattes för 1,5 år sedan
 7. Låter lite som att du blandar ihop lönesamtal med löneförhandling. Löneförhandling har du bara när du byter tjänst. Lönesamtal är som någon skrev bara ett samtal där chefen motiverar den nya lönen med visst utrymme för diskussion. Inte så att du har utrymme att förhandla där. Bara så att du inte går in med felaktiga.

Har vi inte rätt till lönesamtal? - Kommunalarbetare

Lönesamtal - guide & tips för dig som chef Framfo

pengarna inte räcker eller pottens storlek! 4. Sammanfatta samtalet! Skriv ned vad du och din chef är överens om och vad ni är oense om. Det är bra för framtida lönesamtal om sammanfattningen är skriftlig. Var så konkret som möjligt - undvik generella formuleringar. Följ upp ditt lönesamtal då ny lön presenteras (sker vid. Inget lönesamtal på din skola? Varje år får vi också frågor från lärare som inte har lönesamtal på sin skola och som får sin lön tilldelat sig utan chans att påverka den i ett lönesamtal. Här finns en del att göra kring din skolas löneprocess. Alla tillsvidareanställda har rätt till ett lönesamtal Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet där du som lönesättande chef för en dialog med din anställde om dennes lön. Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade. Här får du läsa mer om vad du ska tänka på när du håller i lönesättande samtal Som chef ska du erbjuda anställda som är med i OFR/S och SEKO ett lönesamtal före lönerevisionen. Du ska även erbjuda ett uppföljande samtal där du motiverar den nya lönen efter lönerevisionen. Här får du läsa mer om vad du ska tänka på när du håller i ett lönesamtal

Variation i webbstatistik ger agerbara insikter

Misstagen du bör undvika vid ett lönesamta

Reservera tid hos chefen för lönesamtal - se till att god tid avsätts. Lönesamtalet ska vara ett naturligt och vardagligt inslag i din relation till din arbetsgivare. Försök att avdramatisera själva förhandlingen. Det handlar ju egentligen om att du och arbetsgivaren skall komma fram till ett adekvat pris på din kompetens Lönesamtal. Lönesamtalet är en uppföljning av vad som hänt och hur medarbetaren lyckats i arbetet under det gångna året. I lönesamtalet redovisar chefen sin helhetsbedömning och motiverar den lön som sätts. Lönesamtalet är en del i all feedback som ges under året. Lönesamtalet upplevs ofta som den svåraste delen i löneprocessen Bästa tipsen för ett framgångsrikt lönesamtal. Du kan alltid fråga din chef ändå, men du kan inte förvänta dig att det blir ett samtal

Många undrar hur man ska bete sig i en löneförhandling eller i ett lönesamtal. Det finns många guider och do's and dont's att hitta på nätet. Jag bestämde mig för att fråga ett gäng chefer hur de ser på frågan. Det är viktigt att ha i åtanke att det förstås skiljer sig mellan små och stora, svenska och utländska bolag, statliga/kommunala och privata Om det inte finns en lokalförening på din arbetsplats kan det vara en god idé att bilda en. Läs mer om hur ni går tillväga för att bilda en lokalförening. Individuellt lönesamtal. Lönen sätts sedan i ett årligt lönesamtal mellan chefen som har mandat att sätta lön och medarbetare Finns det inget system för hur lönesamtal ska föras på din arbetsplats måste du själv ta initiativ till ett samtal om din lön. När du tar ett sådant initiativ måste du informera dig om verksamhetens mål, dina individuella mål, hur uppföljningen ska se ut och hur uppföljda mål ska belönas I samband med detta brukar du även ha rätt till ett lönesamtal. När och hur mycket din lön ska justeras framgår i ditt kollektivavtal. I de flesta avtal revideras lönen en gång per år. Om din arbetsgivare inte är bunden till något kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om när lönen ska revideras

Dags för årets lönesamtal Nu är det dags för lönesamtal igen. Äntligen, tänker en del. Jobbigt, tänker andra. Oavsett vad du själv tycker och oavsett om du är lönesättande chef eller medarbetare, är det viktigt att förbereda sig så att det blir ett riktigt bra lönesamtal. Almega, Unionen, Aka Chefens ord var inte oväntade, men högg ändå till i magen. Det var lönesamtal och jag hade varit på arbetsplatsen ungefär ett år. Redan första veckan i min roll som mellanchef på arbetsplatsen märkte jag att något inte stämde. Kollegorna var tillbaka.. Chefen ska inför förestående lönerevision hålla lönesamtal med de medarbetare som är medlemmar i OFR (ST) eller Seko och vars löner i samband med lönerevisionen ska förhandlas med OFR (ST) respekti.. Om överenskommelse inte nås genomförs löneöversyn genom förhandling. Senast under lönesamtalet anger medlemmen sitt val. Övriga arbetstagar-organisationer 2020-12-04 7 (12) Arbetsgivaren meddelar lokal arbetstagarorganisation vilka medlemmar som valt förhandling respektive lönesättande samtal senast den 31 januari eller senast sex veckor innan förhandling

Låt dig inte inledas i diskussioner om exempelvis landstingets dåliga ekonomi eller kollegornas lönekrav - det är ämnen som inte hör hemma i ditt lönesamtal. Det är bra om man kan hålla sig lugn och inte reagera känslomässigt Lönesamtal är därmed ingen förhandling mellan chef och medarbetare. Lönen fastställs i förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket för de medarbetare som är fackligt anslutna. Lönesamtalets övriga innehåll. Båda parter inställda på konstruktiv dialog De flesta arbetsgivare med kollektivavtal ger dig rätt till lönerevision och lönesamtal varje år. Finns det inget kollektivavtal kan en årlig löneöversyn fortfarande vara reglerad i ditt anställningskontrakt. Det är bara om du saknar kollektivavtal och en särskild överenskommelse som du inte kan kräva ett lönesamtal Sambandet mellan lönesamtal och lön, lönesamtalsgapet • De som har haft lönesamtal har 1,2 procent högre lön än de som inte har haft lönesamtal (lönesamtalsgapet). Det motsvarar drygt 400 kronor i månaden och summerat över året handlar det om drygt 5 000 kronor. • Som i våra tidigare studier är lönesamtalsgapet större blan Budskapet var att ledningen inte kunde bedöma hennes arbetsinsats eftersom hon inte varit på plats. Dessutom ville de premiera de medarbetare som gjort en insats under pandemin. Därför blev löneförhöjningen lägre än hon förväntat sig. - Jag reagerade direkt. Så här ska inte ett lönesamtal hållas

Låt kollegan agera rektorn som inte vill höja din lön. Var inte blyg. Lärare har individuell lön. Du måste sälja in dig själv vid varje nytt lönesamtal. Ställ inga ultimatum. Får jag inte 2 000 kronor, så slutar jag. Ultimatum ger sällan någon utdelning Lönestatistiken visar att skolledare som har lönesamtal med sin chef har 1 600 kronor högre månadslön jämfört med de som inte har lönesamtal. Som skolledare har du rätt till lönesamtal och årlig löneöversyn precis som dina medarbetare. Eftersom det var över två år sedan du hade lönesamtal bör du boka in ett så snart som möjligt Lönesamtal - medarbetare Syftet med lönesamtalen är att du som medarbetare gemensamt med din chef tittar på vad som hänt under det senaste året och värderar det. Avsikten är att återkoppla till vad som började byggas upp i och med planerings- och utvecklingssamtalen. Det ä När anser ni att ett lönesamtal ska äga rum och i vilket syfte? På enhetens veckomöte före semestrarna sade chefen att de som önskade kunde boka ett lönesamtal under nästa vecka. Alla ska nämligen erbjudas lönesamtal enligt de fackliga avtalen. Under min semester mailade jag chefen och vi..

Lönesamtal - snabbguide med checklista för arbetsgvivare

 1. dre positiva sidor hos sig själv (utvecklingssamtal) samtidigt som man ska tala om hur duktig man är (lönesamtal)
 2. Lönesamtal och lönesättande samtal är utvärderande samtal, med utgångspunkt i högskolans lönekriterier. Du som chef ska berätta din bedömning av medarbetarens prestationer och medarbetaren ska ges möjlighet att ge sin bild. Efter lönesamtal sker löneförhandlingen sker mellan chef och facklig representant
 3. na arbetsgivaren om det? 2021-02-26. Jag har inte haft ett lönesamtal men arbetsgivaren har ändå satt en ny lön på mig. Vad ska jag göra?.
 4. Lönesamtal. Samtal mellan chef och medarbetare där en slutlig diskussion av bedömningen av den gångna periodens arbetsinsats görs. Utifrån bedömningsgrunder och lönekriterier bedöms om prestationen ger utrymme för förbättringar, motsvarar eller överträffar förväntningarn
Anställningsavtal – SRAT - Akademiker i samhällsbärande

Att byta semesterersättningen mot en extra semestervecka kan vara bra om man prioriterar ledig tid. Att begära extra semesterdagar om man kommer i det läget att den nya lönen man blir föreslagen från arbetsgivaren inte riktigt känns ok, men man vet att det nog inte finns mer att få, då kan det vara ett sätt för arbetsgivaren som inte kostar i lönebudgeten, men kan. Samtalsunderlag lönesamtal 2021. Format: Word-mall (5 sidor) Pris: 450 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med ett samtalsunderlag och anteckningsunderlag för lönesamtal med en medarbetare. Lönesamtalsunderlaget är uppdelat i distinkta delar och för varje del får du hjälp med möjliga frågeställningar. Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år. När din lokala förening förhandlar din lön vid lönerevision omfattas du också av lönesamtal, med den skillnaden att du inte får ditt lönepåslag angett direkt i samtalet. Lönepåslaget slutförhandlas i stället mellan parterna: arbetsgivaren och SSR-föreningen Och ett vanligt svarsom för många kan verka märkligtär att ett bra lönesamtal är ett samtal där det inte framkommer några nyheter. Ett bra lönesamtal enligt min uppfattning är ett samtal som i praktiken bekräftar den bild som chef och medarbetare sedan tidigare dialogtillfällen har samtalat om Om du inte får det, vill du veta vad du behöver göra för att kunna få det. 9. Gör en egen utvärdering efter samtalet. Vad gick bra och gick något mindre bra som du bör reflektera över? Planera vad du ska göra för att förbättra din löneutveckling framöver. 10. Vad kan du göra om du inte blir nöjd med samtalet

Om det inte finns gällande kollektivavtal på din arbetsplats, så har du ingen reglerad rätt till lönehöjning. Dvs din arbetsgivare behöver alltså inte höja din lön. I det framförhandlade kollektivavtalet anges bla att du har rätt till viss minimilön, lönesamtal och få veta på vilka grunder du kan höja din lön 3. Lönesamtal. I steg 3 är det dags för lönesamtal med medarbetarna. Syftet med detta är att medarbetarna ska få diskutera sin lön och att chefen ska får möjlighet att hantera förväntningar på löneutvecklingen. Under lönesamtalet bör inga beslut fattas

Svårt dela på lönekaka — Vision

Missnöjd med ditt lönepåslag? S

• Medarbetarsamtal ligger även till grund för lönesamtal. • I början av ett projekt är det även vanligt att medarbetarsamtal används för att formulera kriterier för hur arbetet ska utföras. Om det inte finns lösningar på problemet - ta inte upp de vilka argument kan jag ta fram vid lönesamtal? Jag har nu fått en position inom jobbet vilket innebär att jag har fått kunskap om vad för löner våra medarbetare under mig får i lön och hoppet till mig är alldeles för lite. Vi har nämligen en hierarki på jobbet där man skulle kunna säga att personer på samma nivå ska ha lika lön

Arbetstagares rätt till viss lön och lönesamta

 1. Och glöm inte att bädda för framtiden! Din nya lön är inte bara ett resultat av det du gjort under föregående år, utan också ersättning för det du ska göra under det kommande året. Därför är det viktigt att fundera över framtiden hos din arbetsgivare. Efter ditt lönesamtal Utvärdera samtale
 2. Låt inte chefen köra över dig. Förhandla upp lönen rejält. Öka dina chanser till att lyckas i nästa löneförhandling med hjälp av dessa 18 tips
 3. Misstag 3: Att acceptera det första erbjudandet - eller att inte förhandla alls. Många blir så nervösa när det kommer till lönesamtal att de gör en av följande två saker: de förhandlar inte alls, eller de accepterar det första erbjudandet utan att tänka efter. Du måste vara lite som en pokerspelare, säger Jaffe
 4. Ingen löneök­ning? Får du ingen eller mycket liten löneökning ska du och chefen göra en handlingsplan. Planen ska visa vad som krävs för att du ska få en löneutveckling i nästa lönesamtal. Ta gärna stöd av din fackliga representant
 5. I praktiken har man inga lönesamtal på infektionskliniken i Lund. Men det finns möjlighet att ta upp även lönen till diskussion i utvecklingssamtalen. Varför inga individuella lönesamtal? - Jag försöker få så stor pott till kliniken som möjligt för att vi inte ska halka efter. Då blir det här med lönesamtal lite ihåligt
 6. Lönesamtal. Lönesamtal sker i regel en gång per år och bör baseras på ett tidigare utvecklingssamtal. Finns det inget kollektivavtal är det helt och hållet du själv som förhandlar om din lön..

Lönesamtal - Så förbereder du dig i tre steg S

Bränn inte av alla argument på en gång. Under samtalets gång kan du presentera dina viktigaste argument, du behöver inte rapa upp alla på en gång. Ta din tid och tänk på att mötet är ett samtal mellan två personer - låt även din chef prata! Tänk på ditt språk Tackar allra ödmjukas Ulrika Blumfelds, som för några veckor sedan prydde framsidan av Vårdfokus, för den här texten. Läs och dra nytta av den! Floskler du kan få höra på ditt lönesamtal, och eventuella svar du kan ge! Du är jätteduktig, men jag har inte mer pengar. - Kul att höra att mitt arbete upattas Lönesamtal. Du kan välja mellan att ha ett lönesättande samtal med din chef eller att låta Polisförbundet förhandla åt dig. Här reder vi ut vad du ska tänka på. När din region har förhandlat om ett regionalt direktiv för lönerevisionen börjar nästa del i löneprocessen. Det är här du kommer in i bilden

Glöm heller inte att lyfta argument utifrån din prestation kring tidigare uppnådda mål och ge även förslag på nya, kommande säljmål som kan ligga till grund för förändrad rörlig lön. 3. Prata om sådant som påverkas av lönen. Det är inte bara summan som kommer in på kontot varje månad som är målet med ett lönesamtal 2020/11/09 — Tiden för lönesamtal närmar sig för många arbetstagare. Men det utbredda distansarbetet innebär flera utmaningar för den som vill få upp sin lön. - Risken är att man träffar chefen för sällan och att det uppstår missförstånd kring uppnådda mål, säger Akavias löneexpert Sören Lundgren Inför ett lönesamtal bör du ha koll på vad som sades på ditt utvecklingssamtal. Ett utvecklingssamtal bör du minst en gång per år för att sätta upp mål och utvecklingsvägar. Har du koll på detta kan du motivera varför du har och inte har uppfyllt de mål som sattes upp på utvecklingssamtalet Innan ett lönesamtal eller när du söker ett nytt arbete kan det vara lockande att titta på lönestatistik. Lönestatistik kan fungera som en fingervisning men statistiken visar inte på vad du ska ha för lön, utan endast vilken genomsnittslön en grupp individer har

Kvinnor vinner mer än män på individuella lönesamtal med chefen. Det visar en ny rapport från ekonomerna på Saco. Kvinnor som lönesamtalat har i genomsnitt två procents högre lön än de som inte gjort det. Analysen grundar sig på löner för cirka 100 000 personer Lönesättning, lönesamtal och lönebildning. Detta är kursen som ger dig utökad kunskap om hur du som chef kan använda lönen som styrmedel och motivationsfaktor för dina medarbetare. Föreläsare Georg Frick kommer utifrån rättsliga utgångspunkter att behandla lönebildning, lönesättning och lönesamtal. Kurstillfället den 16. .koll har jag inte helt, men självklart skall du ha lönesamtal nu. Jag tror till och med att man ska ha samtal om lönerevisionen är mitt i föräldrarledighetet. Jag hade inget samtal sist jag var hemma men jag fich lönehöjning ändå. Självklart uppdateras din SGI när du ändrar din lön på FK

Lönesamtal - så gör du som chef Ledarn

Vi vet att det inte alltid är lätt att påverka sin lön precis som man vill varje år. Men det är alltid möjligt att påverka sin chef med samtal och exempel på det arbete du utför. Det kanske inte ger resultat samma år och sen ska du få svar på vad du ska göra för att få högre lön, se till att du tar reda på det och strävar dit Men den som tänker snabbast tänker inte alltid bäst. Eller så ber man alla att skriva ner sina tankar på en post-it-lapp eller i ett mejl. Man får prova sig fram till ett sätt som gör att allas bidrag fångas upp och tas tillvara. Mitt jobb som arbetsgivare är att rigga arbetet så att alla kommer till sin rätt Den modellen har inte fått något stort genomslag i Sverige men har testats vid Helsingborgs lasarett. Under fyra års revisioner har lönerna för läkarna satts vid lönesamtal. Läkarföreningens styrelse har varit angelägen om att kunna bistå medlemmar vid orättvisor, men detta har vi till stor del misslyckats med

Tips inför lönesamtalet Kommuna

 1. Lönesamtal är en tillbakablick på det som sades vid medarbetarsamtalet. Ett sådant samtal ska man ha när det är dags att förhandla lön. Då värderar den lönesättande chefen den anställdes prestationer i förhållande till de mål som sattes upp vid medarbetarsamtalet samt i förhållande till verksamhetens mål
 2. Vid lönesamtal bör du vara beredd på en viss förhandling och det är klokt att i förväg ha bestämt var den nedre gränsen går för vad du vill acceptera. Var inte rädd för att ta i - det värsta som händer är att arbetsgivaren vill pruta. En lärare i Sverige tjänar mellan 27 000 och 41 000 kronor per månad
 3. Teknikavtalalet säger Lönerevisioner: 1 november 2020 med 2,8 % och 1 april 2022 med 2,2 %, om ni inte kommer överens om annat lokalt. I och med att avtalet inte ger något retroaktivt ifrån 1 april då det gamla avtalet upphörde och det inte blir någon lönerevision alls 2021 så tycker jag inte vi är på vanliga nivåer
 4. Om man inte kan komma överens om den nya lönen, avgörs frågan i en förhandling mellan arbetsgivaren och det lokala fackliga ombudet. Det är mycket viktigt att vara väl förberedd inför sitt/sina lönesamtal - då förhandlar du bättre. Tips: Lista dina insatser under året
 5. eringslagstiftningen och lönekriterier. Lönens beståndsdelar (vad, marknad, hur). Grundkrav i anställningen - kriterier att undvika. Lönesamtal är ingen förhandling. Målgrupp: Chefer med personalansvar, HR-chefer, förhandlingschefer, HR.
Rätt lön för mödan? | Chef

Lönesamtal - förbered dig Visio

Lönesamtal (OFR/S och Seko) Du som är medlem i OFR/S eller Seko kommer att bjudas in till lönesamtal av din chef. I lönesamtalet diskuteras årets prestation och samtalet utgör en viktig förberedelse inför de följande löneförhandlingarna mellan Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna i vilka ny lön beslutas Detta ska inte påverka din lönenivå. Det är dock vanligt att du inte ingår i arbetsplat-sens årliga löneprocess om du är visstidsan-ställd. Ord- och begreppslista Lönerevision: Arbetsgivaren ser över medarbetares löner, oftast tillsammans med lokal facklig representant, och håller lönesamtal för eventuell förändring av lön Så sätts lönerna för medlemmarna i Kommunal. Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Kommunal har en tydlig lönepolitik som ligger till grund för förhandlingarna och alla andra aktiviteter som handlar om medlemmarnas löner Fyra av tio kommunanställda tjänstemän hade inget lönesamtal förra året och hälften av de anställda vet inte på vilka grunder deras lön sätts. Fyra av tio.. Ja. Vi som arbetsgivare har som intention att alla våra medarbetare ska erbjudas lönesamtal. Sedan vet vi att alla inte väljer att delta. Vår förhoppning, både från arbetsgivarsidan och från personalorganisationerna är att andelen medarbetare som deltar i medarbetarsamtal och lönesamtal ska öka

Hur ska ett lönesamtal gå till? - Kommunalarbetare

 1. a enastående prestationer under året
 2. Lönekriterier och underlag för lönesamtal 2016-04-01 L 011e kn. tenet: s ocw 'l a aspe k ter Behöver utvecklas Bra Uppfyller kriteriet mycket väl Fokus på verksamhetens Delger inte sina synpunkter Delger andra sina synpunkter Utvecklar sa ma rbetsrelatione n uppdrag och bidrar till en och lyssnar inte in andras
 3. Lönesamtal - Ibland gör man rätt - IGM
 4. Chefen ska sätta lönen Ingenjöre

Undvik fällorna inför lönesamtalet Ledarn

Dags för lönerevision? Så håller du lönesamtal - Lerni

HR kan vara enkelt, automatiskt och hållbartStartsida | Civilekonomerna