Home

Sambolagen bodelning möbler

Med vårt stöd får ni hjälp direkt. Få tid för möte med er personliga rådgivare redan idag. Telefonrådgivning eller i möte. Vi kan all familje- och affärsjuridik Sambolagen (SamboL) reglerar lagar och regler kring samboförhållanden. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas lika genom en bodelning (8 § SamboL). Samboegendomen är er gemensamma bostad och bohag (vilket bl.a. omfattar möbler) om egendomen köptes för er gemensamma användning (3 § SamboL)

Upprätta Bodelning redan idag - Anlita jurist fr

Vid bodelningen ska samboegendom fördelas mellan samborna. Bodelningen görs utifrån egendomsförhållandena så som de såg ut den dag då samboförhållandet upphörde. Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag (möbler och dylikt) som köpts för gemensam användning av samborna, sambolagen 3 § Huvudregeln är att ni i samband med separation ska dela lika på det som är samboegendom, det vill säga bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk. Men det finns en del saker som ni kan ha samäganderätt till, exempelvis en bil. Önskar ni ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter ni har vid en separation eller upprätta. Reglerna om bodelning gäller så länge det inte finns ett samboavtal där samborna har kommit överens om att bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska vara samboegendom (9§ sambolagen). Din situation. Den egendomen som en sambo ägde innan samboförhållandet inleddes är den sambos egendom Sambolagen. Sambolagen kan liknas vid en förenklad version av äktenskapsbalken och reglerar exempelvis vem som får behålla huset eller bostadsrätten efter en separation med tillhörande bodelning.Om du har frågor kring vad det juridiskt innebär att vara sambo är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik Samboegendom är den egendom som omfattas av reglerna i sambolagen och därmed ska ingå i en bodelning. Vi förklarar i detalj vilken egendom som är samboegendom

Bodelning för sambos När ett samboskap upphör ska en bodelning göras och det sker utifrån hur det såg ut den dag som förhållandet upphörde. Det spelar ingen roll om det dröjer två månader innan bodelningen genomförs, dagen då förhållandet upphörde är alltid grunden och fram tills att bodelning genomförs ska egendomen förbli orörd NJA 2008 s. 49:Tillämpning av regeln i 8 § andra stycket sambolagen (2003:376) att begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. RH 2013:10 : Sedan ett samboförhållande upphört begärde en av samborna att bodelning skulle förrättas mellan dem enligt 8 § sambolagen (2003:376) När det gäller resterande samboegendom, all lös egendom ni köpt under samboförhållandet som, möbler, tavlor, teveapparater och hushållsapparater ska delas lika (sambolagen 14§). Det är viktigt att veta att ingen bodelning sker per automatik, utan ni måste begära delningen av samboegendomen inom ett år från att samboförhållandet tog slut (sambolagen 8§)

Sambolagen (2003:376) - Juridik På Internet

Genom sökordet Sambolagen bodelning möbler eller något liknande har du kommit hit. Vi tror att du har kommit rätt. Så här fungerar det 1. Svara på frågor som rör din situation. 2. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. 3. Betala via kort, swish eller faktura. 4. Ditt avtal skickas direkt till din e-post. Sambolagen bodelning möbler Read More Hur går det till vid bodelning av samboegendomen enligt sambolagen? Utgångspunkten vid bodelning är som tidigare nämnt att skydda den ekonomiskt svagare parten. Det gör att all samboegendom delas lika. Som samboegendom räknas sådant som är köpt för gemensamt buk. Det är möbler, köksutrustning, elektronik, tavlor och växter eller. Bodelning. Reglerna i sambolagen säger att när ett samboförhållande upphör genom separation ska bodelning ske om någon av parterna begär det. Men det förutsätter att sambolagens bestämmelser om bodelning inte tidigare har avtalats bort mellan dig och Likaså möbler och annat bohag som du tar med dig från din tidigare bostad,.

Rätt till möbler och fråga om samboavtal vid sambos bodelnin

Vad ingår i och hur sker en bodelning enligt sambolagen

Sambors egendom. Den egendom som omfattas av sambolagen kallas samboegendom. Det omfattar enbart sambornas gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt. Om den ena parten flyttar in i en bostad som den andre haft sedan tidigare, ska denna bostad inte bli föremål för bodelning när samboförhållandet upphör vid. När ena sambon går bort eller om samborna separerar görs en bodelning om någon av samborna vill det. Bodelning innebär att vissa saker ska delas upp lika mellan samborna. Har man inte kommit överens om annat ska alla möbler och bostaden som köpts för att användas tillsammans delas lika Det centrala i sambolagen är regler som handlar om vad som ska hända om samboförhållandet tar slut antingen för att paret går skilda vägar eller för att en av parterna dör. När ett samboförhållande tar slut ska parterna, om någon av dem begär det, genomföra en bodelning och enligt sambolagen ska de dela lika på det som kallas. Gemensamt inköpta möbler etc. ska delas, om man inte kommer överens ska de till bodelning. Om jag vore kompisen skulle jag lösa ut henne om vad som inköpts gemensamt, sen be henne fara o flyga! ps det luktar gold digger om hennes sätt d Vid bodelning enligt sambolagen ingår bostad och bohag som ni skaffat för gemensamt bruk, om ni inte avtalat något annat. Gemensamt bohag är främst möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Något annat regleras inte

Sambolagen vid separation och bodelning - Länsförsäkringa

Genom sökordet Sambolagen bodelning möbler eller något liknande har du kommit hit. Vi tror att du har kommit rätt. Så här fungerar det 1. Svara på frågor som rör din situation. 2. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. 3. Betala via kort, swish eller faktura. 4. Ditt avtal skickas direkt till din e-post Bodelning efter sambos bortgång? När en sambo går bort, kan den efterlevande sambon begära en bodelning (8§ och 18§ sambolagen), om ni inte har ett samboavtal som säger något annat. En begäran om bodelning ska göras senast vid bouppteckningsförrättningen, och om efterlevande sambo begär bodelning kommer denne anses vara dödsbodelägare Vad säger sambolagen om bodelning av fastighet? Om en fastighet eller bostad köpts för sambornas gemensamma användning och det är sambornas permanenta hem ska fastigheten eller bostaden ingå i en bodelning, oavsett vem som betalat mera för fastigheten eller bostaden Enligt sambolagen 8 § ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom en bodelning om någon av samborna begär det. I samboegendomen ingår sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning och inte är enskild egendom enligt sambolagen 3-4 §§ Sambolagen. Utkom från trycket den 23 juni 2003. Utfärdad den 12 juni 2003. Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, om inte annat följer av 7 §, möbler, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning

Har min sambo rätt att behålla alla möbler vid en separation

Även möbler och husgeråd som köpts till detta boende anses vara inom samboegendomen. Om man ägde någonting innan man flyttade ihop omfattas det INTE av sambolagen. Om man flyttar tillsammans till en bostad som den ena personen redan bodde i, är den bostaden inte samboegendom juli 9, 2017 Bodelningsavtal bodelning, bodelning blankett, bodelning fastighet, bodelningsavtal, sambolagen admin. Bodelning. Bodelning - I motsats till vad fallet är för äkta makar så kan inte sambor göra en bodelning under bestående samboförhållande. Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annan inredning Enligt sambolagen kan en sambo ansöka om bodelning om samboförhållandet tar slut, en av dem flyttar ut eller dör. Bodelning innebär då att alla möbler, hushållsartiklar och hushållsmaskiner som paret köpt för att använda tillsammans (oavsett vem det är som betalat för sakerna) ska delas

Sambolagen - Topp 5 fakta ni behöver ha stenkoll på

Samboegendom - Vilken egendom som ingår i en bodelning när

Pga att tex en högtryckstvätt eller garagegrejor inte ingår i bodelningen undrar jag om möbler/grejor som finns utomhus också hamnar utanför? Väldigt tacksam för (snabbt) svar! Ja utemöblerna ingår i er bodelning,allt som ni har köpt under er relation tillsammans för gemensamt bruk skall splittas lika eller ex du får ute möbler han högtrycks tvätten eller vice vers Bohag är möbler och lösöre som finns inne i bostaden. Givetvis finns det annat som ni kanske äger gemensamt i ert samboförhållande. Sådan egendom äger ni då med samägande och den egendomen ska inte ingå i en bodelning enligt sambolagen. Gemensamma tillgångar som t ex utemöbler, gräsklippare, bilar, sommarstugor, bankmedel,.

Enligt sambolagen så spelar det ingen roll vem av samborna som köpt och betalt mest av bostaden. Bostaden ska ändå bodelas enligt reglerna för bodelning mellan sambor. Det avgörande enligt sambolagen är istället när bostaden köptes och om den skaffats för att användas av samborna gemensamt I en bodelning delar samborna som huvudregel lika på nettovärdet av samboegendomen oavsett vem som står som ägare till fastigheten utan att avtala bort sambolagen, kommer sambon som står i skuld till den bostadsrätten säljs för 2 000 000 kr. Utöver bostadsrätten har Anna och Peter ingen annan samboegendom såsom möbler När ni går isär kan en bodelning göras om någon av dig eller din före detta sambo begär det. En bodelning innebär att er samboegendom ska fördelas mellan er, varav all annan egendom ska ni behålla för er själva ( 8 § sambolagen ). För att en bostad ska kunna anses utgöra samboegendom krävs 1. Att bostaden är sambornas. Regler om detta finns i sambolagen och 12 kapitlet i jordabalken, Detta kan vara möbler och elektronik till hemmet, Vid en separation ska samboegendomen delas genom en bodelning. I detta fall behåller i regel den person som står på hyreskontraktet lägenheten

Sambolagen reglerar vad som händer om samboförhållandet upphör. Lagen reglerar bland annat fördelningen av samboegendomen genom bodelning vid dödsfall eller separation. Vad som ingår i bodelningen är bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk. Reglerna i sambolagen går att åsidosätta genom att skriva ett samboavtal Sambolagen ligger annars till grund där din partner, mattor, hushållsmaskiner och möbler. Allt bohag är lösöre, men allt lösöre är inte bohag då exempelvis bilen eller båten inte Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning (9 § sambolagen) Ett samboavtal upprättas mellan sambor i syfte att undanta all eller viss samboegendom från en eventuell framtida bodelning om samboförhållandet upphör. Upprättas inget samboavtal är det den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget, dvs. möbler etc, som ingår i en bodelning.. 1 Vad är ett samboavtal? Sambolagen (2003:376) reglerar hur sambors egendom ska fördelas vid en. Sambolagen (1 juli 2003) gäller sambornas gemensamma bostad och bohag dvs samboegendomen och hur man skall fördela denna vid en bodelning. Genom sambolagen (2003:376) har vardera sambon rätt till hälften av samboegendomen som är kvar efter en eventuell skuldavräkning. Som samboegendom räknas. • permanentbostad såsom villa och lägenhet

Sambolagen - Enkel & pedagogisk sammanfattning med exempe

 1. Bodelningen innebär att samboegendomen (som utgörs av bostad och bohag) ska delas lika mellan samborna, 3, 8 och 14 §§ sambolagen. Till bostad räknas den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som man tillsammans bor i permanent, till bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och andra saker avsedda för det gemensamma hemmet (5 och 6 §§ sambolagen)
 2. Dessa innebär att en bodelning mellan sambor endast omfattar samboegendom, d.v.s. gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med bohag avses exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet och som inte används uteslutande för den ena sambons bruk eller som huvudsakligen används för fritidsändamål
 3. Sambolagen bostad och bohang. Tanken bakom sambolagens form är att båda samborna har samma rätt till samboegendomen oavsätt vem av dem som är ägaren. Det som räknas som samboegendom är: gemensam bosta gemensamt bohang( möbler och liknande) som köpts för att användas av båda. Läs mer om sambolagen vid bostadsrätt eller hus här
 4. Enligt Sambolagens regler om bodelning är det enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, oftast möbler, som kan bli föremål för bodelning. All övrig egendom kan ej göras anspråk på vid en separation. Genom att skriva ett så kallat samboavtal kan vissa delar ur Sambolagen avtalas bort

Sambolag (2003:376) Lagen

 1. Sambolagen innebär enkelt uttryckt att värdet på er gemensamma samboegendom delas lika vid en separation. Bostadsrätten som ni införskaffat tillsammans räknas som samboegendom liksom möbler och husgeråd som ni har köpt för att använda i det gemensamma hemmet. Notera att samboegendomen delas lika oavsett om den ena har betalat mer än.
 2. Sambolagen avser samboegendom som t.ex. införskaffad bostad och stadigvarande bohag som t.ex. säng, möbler, soffa. Bifoga Samboavtal *. Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, doc, Max filstorlek: 25 MB. Bifoga samboavtal för att bodelningen ska ske enligt er överenskommelse. Annan fördelning *. Specificera hur ni vill att bodelningen ska.
 3. Sambolagen omfattar endast en rätt till en framtida delning av gemensam bostad och gemensamt bohag, som man förvärvat under själva sambotiden. Det är således den bostad man är stadigvarande bosatt i som omfattas. Med gemensamt bohag menas det som används för det gemensamma hemmet, till exempel möbler, köksutrustning, mattor och allt.
 4. Vid dödsfall ska begäran om bodelning meddelas senast vid bouppteckningen. Sambolagen skulder. Enligt sambolagen får ni före ni delar lika på samboegendomen dra av de skulder som berör samboegendomen. Tänk dig att Sambo A tagit lån för att köpa möbler till bostaden
 5. Sambolagen gäller bara för dem som inte är gifta eller registrerade partner. Man kan avtala om att viss egendom inte skall ingå i en bodelning, men då krävs det ett skriftligt avtal. Avtalet behöver inte registreras eller bevittnas. Sambolagen gäller enbart för sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler och annat)
 6. dre värde inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år. Med
 7. Föreläsning - Sambolagen 4/2-Sambolagen. Dold samäganderätt. 1 § Definition: Två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. gemensam folkbokföring, gemensamma barn, insatt varandra som förmånstagare till försäkringar, testamente, gemensam ekonomi etc. bevis för att det finns ett samboförhållande gör en helhetsbedömning. folkbokföring och.

Propositionstexten fortsätter: Vidare kan substitut för sådan egendom sägas vara förvärvad för gemensam användning och därmed ingå i bodelningen, medan motsvarande egendom i ett äktenskap skulle anses vara enskild egendom och falla utanför bodelningen. Enligt regeringen bör detta regleras i den nya sambolagen En bodelning innebär att ni listar och skriver ned vem som äger vad i ett bodelningsavtal och sedan signerar avtalet tillsammans. Ni behöver inte vänta på ett domslut om ni ansökt om skilsmässa genom tingsrätten. Är ni sambor som separerar kan det vara bra att tänka på att sambolagen enbart gäller för gemensam bostad och bohag såsom möbler och annat lösöre

Sambolagen hyresrätt - Barn & separation SambolagenDirek

Så undviker du sambofällorna. Kärleken bubblar och ni är på väg att flytta ihop. Då är det inte så kul att tänka på den andras pengar och tillgångar. Men har ni inte koll på varandras. Bodelning görs om någon av parterna begär det. Samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget, såsom möbler och övrig utrustning i hemmet. Det är bara egendom som har förvärvats för att användas gemensamt som är samboegendom och inte egendom som någon av samborna hade innan samboförhållandet Mall för upprättande av bodelningsavtal med anledning av ett par som är sambos separerar. Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal där parterna fördelar samboegendomen. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna

Sambolagen bodelning möbler - Juristfirman

Läs om samboavtal, bodelning, sambolagen och allt annat du behöver veta. Våra jurister hjälper dig att skriva ett samboavtal online - juridiskt korrekt och smidigt Genom att skriva samboavtal kan ni avtala bort vissa delar ur sambolagen till exempel att vissa möbler inte ska ingå i bodelning eller det vanligaste att det inte ska göras någon bodelning alls om ni separerar eller någon av er dör. Vi samarbetar med både Familjens Jurist och Lexly. Steg för steg i mobilen. Att somna in att bäras bort Jag har bott i min sambos hus i 2,5 år nu, men officiellt bara i 1,5 år enligt folkbokföringen. Det mesta är hans innan jag flyttade in, men Sambolagen reglerar vad som gäller avseende det boende och det bohag (möbler) ni köper under sambotiden eller inköpte i syfte att använda som gemensam bostad eller bohag. Sambolagen ger då parterna rätten till hälften vardera, oavsett vem som betalat för det Och vad som gäller vid en separation skiljer sig åt beroende på om man är gift eller sambo

Sambolagen bostad när bostadsrätt eller hus SambolagenDirek

 1. Bostadsrätten som ni införskaffat tillsammans räknas som samboegendom liksom möbler och husgeråd som ni har köpt för att använda i det gemensamma hemmet Vid en bodelning i anledning av sambos död eller en separation delas enligt sambolagen samboegendomen (som ovan beskrivits) lika, dvs. 50/50, oavsett vem som har betalt för egendomen
 2. När ett samboförhållande tar slut, så kan en sambo begära bodelning, Det gäller oavsett om det beror på separation eller att någon av samborna dör. Vad som då ska delas och ingå i bodelningen är den gemensamma permanentbostaden och det som finns i bostaden såsom möbler, husgeråd och inredning
 3. Av sambolagen framgår hur bodelning av samboegendomen sker när samboendet upphör, så även när en av parterna avlider. Det är dock viktigt att komma ihåg att sambor inte ärver varandra. För att reglera det förhållandet krävs att parterna skriver inbördes testamenten
 4. I en bodelning ingår alltså bara samboegendom. Sådan egendom är enligt sambolagen gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Har du och din sambo skaffat en bostad för gemensamt bruk utgör den alltså samboegendom och värdet av den ska delas lika vid en separation
 5. 6 § Bohag - Möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre Dock ej om egendomen används uteslutande för den ena sambons bruk 7 § - Undantag för bostad och bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål. Det som är Sambolagen -> BODELNING OBS EJ ARV! Ladda ner Spara
 6. uter och därefter framtagande av ett bodelningsavtal där bodelningshandling med lottläggning och avräkning ingår

Vad händer med dina och din sambos tillgångar vid en

Till bohag räknas möbler och husgeråd i det gemensamma hemmet. Det är därför viktigt att tänka på att om du ensam finansierar bostaden, eller specifikt bohag, som du inte vill ska kunna delas med din sambo vid en bodelning så måste ni upprätta juridiska handlingar Samboavtal. Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambor separerar. Samboegendom är bostad och ägodelar som samborna har införskaffat för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat för det. För att ändra hur viss samboegendom ska fördelas om ni separerar måste ni skriva ett samboavtal

Sambolagen - bodelning — AAC Advokatfirman Anita Carlsson A

Med bohag avses möbler, kökasartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § sambolagen) Lösöre (bohag) Övriga tillgångar (t.ex. kontanter, bil och båt) Summa tillgångar varav egendom som ingår i sambors bodelning varav enskild egendom Bilaga Tillgångar, kr Den efterlevandes tillgångar på den avlidnes dödsdag Andel Tomträtt och hus på annans mar Det finns möjlighet. En bodelning mellan sambos sker bara om den ena parten har begärt det. Allt bohag som är köpt för gemensamt bruk ska delas lika. Det gäller inte det bohag som köptes innan samboförhållandet. Med ett samboavtal kan man förhindra att den andra parten får tillgång till lös egendom, exempelvis om du har köpt en tv för gemensamt bruk som du själv vill behålla om samboförhållandet. Det kallas för bodelning. Enligt sambolagen gäller det här: Ni som hyr en bostad ihop: Ni ska dela på värdet av sånt som någon av er skaffat till det gemensamma hemmet, till exempel möbler, porslin eller dator. Det gäller även er bostad om den skaffades för att användas som ert gemensamma hem Sambolagen tar vid den dagen ni väljer att avsluta ert samboförhållande. Sambolagen kan ses som en förenklad version av äktenskapsbalken. Sambolagen talar om hur bodelning bör ske när förhållandet tar slut. Definition av sambo. En sambo definieras av lagen som en person man bor tillsammans med samtidigt som man har ett parförhållande

Sambolagen vid separation och bodelning - LänsförsäkringarLösöre bodelning | värdering av lösöre vid bodelning

Mellan sambor gäller sambolagen. Denna lag kan dock avtalas bort och samboavtal upprättas mellan samborna om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om samboavtal inte upprättas gäller att bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning skall ingå i bodelning mellan samborna Till bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och andra föremål man köpt och använt gemensamt i hushållet. Värt att anmärka är att egendom som i och för sig är inköpt gemensamt men i realiteten bara används av en sambo som huvudregel inte räknas till det gemensamma bohaget och kan därför komma att undantas en bodelning, 6 § Sambolagen Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån efter er separation. Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd m m) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i ett bodelningsavtal

Bodelning Samb

Om bodelning skall äga rum enligt sambolagen (2003:000), skall den andel som skall tillfalla den avlidnes sambo vid fördelning av bostad och bohag beräknas till hälften av den behållna egendomen om inte annat följer av 18 § andra stycket nämnda lag eller andelen blivit enligt lag annorlunda bestämd vid bodelning över vilken i behörig ordning upprättad handling föreligger i. Vid en bodelning i anledning av sambos död eller en separation delas enligt sambolagen samboegendomen (som ovan beskrivits) lika, dvs. 50/50, oavsett vem som har betalt för egendomen. Det spelar alltså ingen roll om ena sambon har betalat för allt bohag och hela kontantinsatsen samt dessutom står 100 % ägare på bostaden och 100 % på lånen - det ska delas lika ändå

Samboavtal - Advokat Maarit Eriksson AB & Advokat AndréaSamboavtalBlox (CDT) - blox is a non-custodial eth2 staking serviceSession hijacking — in computer science, sessionHerrfrisyr 2021, 2021-jul-25 - utforska catrin thuressons

Bodelning mellan sambor. En eller båda sambor kan begära bodelning om samboförhållandet upphör på grund av separation eller dödsfall. Samboegendomen, det vill säga gemensam bostad, möbler, husgeråd och inredning ingår i bodelningen om båda eller någon av er anskaffat det för gemensamt bruk Ja, bodelning kan ske både när ett samboskap avslutas eller vid en skilsmässa. För att bodelning ska ske räcker det att en av parterna begär det. I sambolagen är reglerna om bodelning dispositiva, vilket innebär att man kan genomföra bodelningen på ett annat sätt än vad som framgår av sambolagens regler Sambolagen ger skydd åt den svagare sambon när ett förhållandet upphör. En sambo kan kräva en bodelning om samborna flyttar isär eller någon av samborna dör. Då delas alla möbler och hushållsartiklar som paret köpt för att använda tillsammans, oavsett vem som betalt för möblerna