Home

Isräffla

isräffla Skoge

Isräffla, Jättekast, Permafrost. Isräfflor är spår efter de stora glaciärerna som har slipat på våra berg, isräfflorna visar också hur glaciärerna har rört sig. Räfflorna kan vara från några centimeter djupa till ungerfär en halv meter En inlandsis är en omformad glaciär som täcker en landareal större än 50 000 km².En inlandsis kan täcka en hel kontinent.Karaktäristiskt för inlandsisar är att deras rörelser är radiella och är föga påverkade av bottentopografin.. Idag finns inlandsis på Grönland och Antarktis, där den på Antarktis är störst.Norra Europa och Nordamerika (och en del områden på andra. Det är en ovanligt bred isräffla. Raukfältet vid naturreservatet Hideviken uppvisar flera sevärda raukformer Ajnenäs är ett våtmarksområde med värde av våtmarkskomplex, marin strandäng och topogent kärr. Området har även botaniska värden

Geomorfologi är en akademisk disciplin som utvecklats inom gränsområdet mellan geo och geografin.Inom geomorfo studeras landformer, landskapets sammansättning och de ytprocesser på jorden och andra planeter som bildar dessa landformer. Den grundläggande frågan är: Varför ser landskapet ut som det gör? Ordet kommer från grekiskans ge (γη), som betyder jord, och morfé. Det kan vara svårt att skilja en isräffla från en spricka i berget men isräfflan är vanligtvis grund och avrundad i tvärprofil medan en spricka är knivskarp och går mer eller mindre lodrätt ner berget. Isräfflornas riktning visar från vilket håll isen har rört sig över hällytan Isräffla. Isräfflor på en berghäll vid vattnet. De tydligaste räfflorna framträder till vänster om tändsticksasken i riktning från vattnet mot betraktaren. Hitom tändsticksasken finns en spricka som går nästan vinkelrätt mot isräfflorna; den sprickan är ingen isräffla längs en isräffla

Isräfflor, isräfflor är spår av glaciärer som bildas på

 1. En isräffla är en bergslätt som har varit täckt av is, när glaciärerna smälter och förflyttas så bildar det repor i berget, de flesta isräfflor är bara några centimeter djupa. Men i Norrköping har de funnit en isräffla med 40 cm djupa repor, Isen förflyttas/smälter alltid mot norr
 2. dre lodrätt ned i berget. Isen har rört sig i olika riktning vid skillda stadier av nerisningen
 3. Geografi beskriver hur jordytan ser ut (grekiska geo=jord graf=beskriva) samt varför den ser ut som den gör. Jordytan och naturens utseende påverkas både av egna processer (saker som händer i naturen och ingår i naturgeografi) samt av vad människor gör (som ingår i kulturgeografi)
 4. Isräfflor på en berghäll vid vattnet. De tydligaste räfflorna framträder till vänster om tändsticksasken i riktning från vattnet mot betraktaren. Hitom tändsticksasken finns en spricka som går nästan vinkelrätt mot isräfflorna, den sprickan är ingen isräffla. Isräfflor är spår av glaciärer som bildas på rundhällar. 7 relationer
 5. Isräffla. En inlandsis är en omformad glaciär som täcker en landareal större än 50 000 km².En inlandsis kan täcka en hel kontinent.Karaktäristiskt för inlandsisar är att deras rörelser är radiella och är föga påverkade av bottentopografin..Idag finns inlandsis på Grönland och Antarktis, där den på Antarktis är störst.Norra Europa och Nordamerika (och en del områden på.

isräffla är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta fö Stenar och gruskorn, som länge medfölja rinnande vatten eller som länge underkastas hafssvallet, bliva starkt nötta och afrundade samt få namn af rullstenar eller rullstensgrus. Holmström Naturl. 158 (1888). (Rullstensåsarna) utgöras. till öfvervägande del af rullade stenar och skiktadt grus, rullstensgrus -FLOD. våldsam vattenflod som enligt en av N. G. Sefström 1836 uppställd (numera övergiven) teori en gång skulle ha gått fram över (en del av) jorden, medförande massor av stora block, o. som skulle ha givit upphov till rullstensåsarnas, glacialräfflornas o. rundhällarnas bildning; ngn gg äv. mer l. mindre bildl. NGSefström i VetAH 1836, s. 143

Ordlist

 1. isräffla. rullstensås. dödisgrop. flyttblock. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. morän. 13. SVERIGES NATUR Typiskt för Sverige
 2. Geologisk karta av Andorra En geologisk karta är en tolkning av geo inom ett område. 9 relationer
 3. Vi tror vi har hittat en isräffla. Vi hittade den på en mur på skolan. Vi hittade den när vi skulle leka. Text av Linus och Hugo S. I no provade barnen några olika material för att se om de sjönk eller flöt
 4. Att känna igen en isräffla och förstå varför den finns där, varför det finns gamla gruvhål i trakten eller varför källan har så friskt vatten ger mers-mak. Och geo ger dessutom förutsättningar för växter och djur. För alla oss som bättre vil
 5. en isräffla (1) uurre en issjö (2) jäätikkömeri J jaga (I) ajaa takaa en jakt (3) metsästys jord, -en maapallo en jättegryta (1) hiidenkirnu K kalvande irtoava, lohkeava karaktäristisk, -t, -a karg, -t, -a karu en klippa (1) kallio en knölval (2) ryhävalas en komposition (3) sommitelma en konstnär (3) taiteilija kraftig, -t, -a voimaka
 6. Hitom tändsticksasken finns en spricka som går nästan vinkelrätt mot isräfflorna, den sprickan är ingen isräffla. Isräfflor. Huvudartikel: Isräfflor. Isräfflor är en ytform som finns på berghällar och avslöjar att området en gång varit täckt av en inlandsis

Provfrågor och instuderingsfrågor GEODECKARN

1) kontakt med land, bestående däri att sjöfarande från fartyg ute på havet upptäcker föremål o. d. (i allm. på land) som kan tjäna till orientering o. vägledning (l. bl. däri att den sjöfarande får land i sikte); äv. konkret, om dylikt föremål (landkänningsmärke). Få, ha (osv.) landkänning

Inlandsis - Wikipedi

Isräfflor - Unionpedi

lands-byggning SAOB svenska

Creator Academy